Beznotová metoda hry na klavír

Beznotová metoda na klavír není úplně novinkou výuky hry na klavír, snažíme se ji však maximálně propracovat tak, aby každá hodina klavíru měla zajímavý průběh a učení hry na klavír šlo dopředu rychle, avšak v pohodové amtosféře. Výhodou beznotové metody hry na klavír je to, že po první hodině klavíru, ať je Vám málo či ještě méně let, umíte hrát na klavír dvě až tři skladbičky. To je super. Beznotová metoda výuky hry na klavír je přirozená. Hned za sebou vidíme výsledek, že to hraní na klavír nám vlastně perfektně jde a nadšení z klavíru je na světě. Beznotová metoda hry na klavír samozřejmě podporuje maximálně rozhýbání prstů, získání klavírní hudební paměti, zkoordinování hlavy, tolika prstů na klavíře a nohou pod klavírem se čtením v klavírních notách vyžaduje chvilku času, aby hra byla plynulá, ale to nemění nic na tom, že chceme, aby co nejdříve nový klavírista hrál na klavír. Beznotová metoda hry na klavír Vám ukáže, že se dá zahrát téměř vše, i napodobit bubny, to je nesmírná výhoda klavíru. Beznotová metoda hry na klavír.