Hledáme učitele

Hledáme nového učitele do rozrůstajícího se týmu. Každým dnem se nám hlásí noví žáčci a proto neustále doplňujeme náš tým o nové učitele. Je možné s námi spolupracovat na částečný nebo i celý úvazek. Přijmeme učitele, který umí hrát na klavír, má rád děti, cítí se s nimi dobře a nestresují ho. Umí se na děti usmát a dělat s nimi legraci. Samozřejmě přirozená autorita je vítána, Jak s dětmi pracovat a jak při výuce postupovat Vás naučíme.
Chci vytvořit tým neobyčejných učitelů, kteří jsou neopakovatelní, jedineční, milují svou práci i děti a na oplátku se snažíme zajistit co nejlepší podmínky, vzdělání  a pohodu pro jejich výkony.
 

Tým zkušených učitelů, kteří učí stejnou metodou.

Protože je o naši beznotovou metodu výuky klavíru obrovský zájem, neustále doplňujeme náš tým o nové učitele a průběžně je školíme tak, aby výuka měla pevný řád a neustále mezi sebou komunikujeme zajímavé nápady o výuce, které se budou líbit dětem při výuce klavíru. Jsme tu pro děti a tuto důležitou myšlenku máme neustále na paměti i při výuce klavíru. Učitelé klavíru jsou vybírání nejen pro své dovednosti, ale také lidské vlastnosti, které jsou vhodné pro práci s dětmi nejen u klavíru. Dobrý a pohodový učitel učí dobré a pohodové děti, nikoli obráceně. Proto výběr nových učitelů klavíru pečlivě zvažujeme. Samozřejmě na straně druhé podporovat skvělé učitele a spolupracovat s nimi k jejich plné spokojenosti je naší devízou, která se odráží na kvalitní výuce. Každý učitel klavíru má své volné pole působiště i během výuky tak, aby mohl do učení vnést své prvky, jejichž různorodostí podpoří kvalitní výuku. Máme zájem o učitele, kteří učí intuitivně podle typu dítěte a přizpůsobí mu i další výuku.