Výuka klavíru online

Vyučování klavíru online je sice momentálně velmi módní, všude je spousta kurzů, jak se naučit hrát na klavír, výsledky to však valné nemá. U výuky klavíru je důležitý lidský faktor.
Výuka klavíru online je výhodná pro Ty, kteří chodí na klasické hodiny klavíru a potřebují na nějakou dobu odjet mimo své bydliště (např. dovolená, pracovní delší cesta) . Výuka klavíru online. Žák je zvyklý na pokyny učitele, což je možné nějaký čas zvládat na dálku přes Skype. Dlouhodobou výuku přes Skype nebo na dálku však vůbec nedoporučuji, je to ztráta času a peněz. Výu. ka klavíru online